Integritetspolicy

Inledning

Vi på Katrineholms Släpvagnar AB (559286-0521) är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

Insamling av information

Vi kan komma att samla in och behandla följande typer av information:

  • Personuppgifter som du lämnar till oss. Det kan inkludera ditt namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer, samt annan information som du väljer att ge oss när du bokar våra tjänster via https://www.katrineholmsslapvagnar.se/bokning/
  • Information som vi samlar in om dig. Detta kan inkludera teknisk information om din enhet, din IP-adress, information om dina besök på vår webbplats, dina svar på våra undersökningar, etc.

Användning av information

Vi kan komma att använda informationen om dig för följande ändamål:

  • Tillhandahålla våra produkter och tjänster
  • Skicka marknadsföringsmaterial
  • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter
  • Förbättra och optimera vår webbplats

Delning av information

Vi kan dela din information med utvalda tredje parter i följande fall:

  • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • För att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos oss, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling, begära begränsning av behandling och begära dataportabilitet. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

Förändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om sådana förändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss enligt uppgifter på: https://www.katrineholmsslapvagnar.se/om-oss/

Denna Integritetspolicy var senast uppdaterad den 3 juli 2023.